Integritetspolicy

Publicom Interactive Media HB (PIM), org.nr 969622-8437, Holavägen 15, 561 39 Huskvarna, driver nyhetssajten Smashdig.se. Den bevakar den svenska digitala affärsvärlden inom media, spel, reklam och ny teknik.
Smashdig.se erbjuder sina tjänster via en respons webbplats samt genom utskick av nyhetsbrev.

När du använder PIM:s olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder PIM:s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

PIM är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Publicom Interactive Media personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Insamling av uppgifter
Publicom Interactive Media samlar in följande uppgifter av besökare på webbplatsen smashdig.se:

Nyhetsbrev
Personer som anmäler sig till smashdigs nyhetsbrev gör det genom att skriva in sin e-postadress. E-postadressen används endast för utskick av nyhetsbrev och delas aldrig ut till tredje part. Om du är prenumerant av nyhetsbrevet och vill avanmäla dig, kontakta press@smashdig.se

Kontakt via mail
Mail som inkommer till Smashdig lagras i ett år på Microsoft Outlook.

Cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser. PIM använder uppgifterna för att mäta vilka som är våra besökare på sajten. Vi sparar ingen personligt identifierbar information i cookies och är noga med att följa riktlinjer från våra leverantörer (Google analytics).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Dina rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

Behandling av dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Publicom Interactive Media personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav.

Vem du kontaktar
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter och begära en exportfil av vilka uppgifter som vi lagrar, ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till:

Publicom Interactive Media HB
Holavägen 15
561 39, Huskvarna
0725-78 09 00
press@smashdig.se