Morgan Johansson (S) Foto:PressbildMorgan Johansson (S) Foto:Pressbild

Tydligt nej till grundlagsändring

Tydligt nej till grundlagsändring 15 september lämnade Mediegrundlagskommittén in sitt slutbetänkande som bland annat berört frågan om att ändra i Tryckfrihetsförordningen för att kunna införa neutrala förpackningar på tobaksvaror. Ett förslag som Folkhälsominister Gabriel Wikström drivit fram, men som nu stöter på patrull i flera politiska led. Inte minst från Mediegrundlagskommittén då ett flertal reservationer och brasklappar lämnades in.

Daniel Bacelj
Daniel Bacelj
 

Mottagare av Mediegrundlagskommitténs slutbetänkande var justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson. En tidigare utredning menar att det kan komma att krävas en ändring i tryckfrihetsförordningen – och därmed grundlagen – för att kunna implementera ett av folkhälsominister Gabriel Wikströms nyckelförslag för att minska bruket av tobaksprodukter i Sverige; införandet av neutrala förpackningar. Representanter från båda blocken menar att det krävs en bred majoritet för att ändra i grundlagen – något som inte finns idag.

Smashdig har varit i kontakt med 20 ledamöter i konstitutions- och näringsutskottet, utöver de ledamöter som finns representerade i Mediegrundlagskommittén. Det är en synnerligen tydlig majoritet – 18 av 20 från båda blocken – som kräver en bred politisk majoritet i riksdagen för att ändra i grundlagen.

– Konstitutionen är ju det viktigaste vi har. Grundlagarna ska inte kunna ändras hur som helst, säger Emanuel Öz (s), ledamot i konstitutionsutskottet.

Flera ledamöter i utskotten lyfter just fram vikten av vara överens över blockgränsen när det gäller en ändring av grundlagen. Helena, Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i näringsutskottet:

– Tanken är ju att lagen ska hålla även över andra regeringar och därför är det av yttersta vikt att hitta en bred överenskommelse. Dessutom ser jag det som en viktig principiell fråga. Det finns andra sätt att bekämpa bruket av tobak än att inskränka på ägande- och immaterialrätten.

Helena Lindahl får på första punkten medhåll av flera riksdagskollegor:

– Det här är en väldigt viktig fråga och det vore farligt på sikt att ändra i grundlagarna om man inte har ett klart mandat. Grundlagarna vårt yttersta författningsskydd för konstitutionen. Det är ju därför vi har ett regelverk för att skydda grundlagarna från kuppartade ändringar fram och tillbaka, säger Ingemar Nilsson (s), ledamot i näringsutskottet.

– Det är en förutsättning att det ska råda stor enighet när det kommer till grundlagsändringar. Inte bara en tradition. Vi har tidigare jobbat över block- och partigränser och jag ser inga skäl att frångå det, säger Carolina Szyber (kd), ordförande i civilutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet.

I slutbetänkandet påpekar Mediegrundlagskommittén att krav på neutrala förpackningar kan hamna i konflikt med bland annat principen om etableringsfrihet samtidigt som det inom kommittén finns olika uppfattningar i sak kring förslaget. En klar majoritet är dock kritisk till den beredningsform och det tillvägagångssätt som har valts från regeringens sida. Det gäller inte minst att tilläggsdirektivet kring neutrala förpackningar inte förberetts noggrant och att kommittén inte fått tillräckligt med vare sig med tid eller underlag för att hantera frågan.

– Grundlagarna är ju lagar som ska upprätthålla andra lagar. För att ändra i dessa krävs det särskilda undantag samt en överenskommelse över blockgränsen. Det är en förutsättning att det som ändras nu även håller för nästa regering, säger Lawen Redar (s), ledamot i justitieutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet.

Henrik Stenson. Foto: TourProGolfClubs, cc, 2.0
Twitters högkvarter i England. Foto: Pressbild
Caroline Ensér (t.v.) och Charlotta Malmquist Renstig (t.h)
Instagram
Alicia Sternin och Ida Antebro. Foto: Press
3D sko Gullers Grupp
Foto: Pressbild
Joel Abrahamsson är Sverige bästa utvecklare 2016. Foto: Johannes Skoog/Expressen
TV4 har har rekryterat Maria Mowbray som ny utvecklingschef och Cem Yeter som ny Creative Director. Folk
Vinnarna av Stora Journalistpriset 2016: Vinnarna Bosse Lindquist, Niklas Orrenius, Negra Efendić, Karin Thunberg och Helena Bengtsson.
Dagens download: Harrysrapporten - Trendrapport - Så här blir framtidens restauranger
Musikhjälpen 2016 leds av Josefine Jinder, Kodjo Akolor och Pelle Almqvist.
Allt för Sverige vann en Emmy
Jessica Sandberg blir ny Commercial Director på Nespresso.
Gustav Degerman och Hamid Abo startar Find Creatives. Foto: Press
Så här ska nya Aftonbladet.se knocka jättarna
Google skjuter in pengar i hemligt Nyheter24-projekt
Schibsted Future report 2017
Blocket har släppt ny sajt. Till höger, Cecilia von Krusenstierna, marknadschef Blocket