Morgan Johansson (S) Foto:PressbildMorgan Johansson (S) Foto:Pressbild

Tydligt nej till grundlagsändring

Tydligt nej till grundlagsändring 15 september lämnade Mediegrundlagskommittén in sitt slutbetänkande som bland annat berört frågan om att ändra i Tryckfrihetsförordningen för att kunna införa neutrala förpackningar på tobaksvaror. Ett förslag som Folkhälsominister Gabriel Wikström drivit fram, men som nu stöter på patrull i flera politiska led. Inte minst från Mediegrundlagskommittén då ett flertal reservationer och brasklappar lämnades in.

Daniel Bacelj
Daniel Bacelj
 

Mottagare av Mediegrundlagskommitténs slutbetänkande var justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson. En tidigare utredning menar att det kan komma att krävas en ändring i tryckfrihetsförordningen – och därmed grundlagen – för att kunna implementera ett av folkhälsominister Gabriel Wikströms nyckelförslag för att minska bruket av tobaksprodukter i Sverige; införandet av neutrala förpackningar. Representanter från båda blocken menar att det krävs en bred majoritet för att ändra i grundlagen – något som inte finns idag.

Smashdig har varit i kontakt med 20 ledamöter i konstitutions- och näringsutskottet, utöver de ledamöter som finns representerade i Mediegrundlagskommittén. Det är en synnerligen tydlig majoritet – 18 av 20 från båda blocken – som kräver en bred politisk majoritet i riksdagen för att ändra i grundlagen.

– Konstitutionen är ju det viktigaste vi har. Grundlagarna ska inte kunna ändras hur som helst, säger Emanuel Öz (s), ledamot i konstitutionsutskottet.

Flera ledamöter i utskotten lyfter just fram vikten av vara överens över blockgränsen när det gäller en ändring av grundlagen. Helena, Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i näringsutskottet:

– Tanken är ju att lagen ska hålla även över andra regeringar och därför är det av yttersta vikt att hitta en bred överenskommelse. Dessutom ser jag det som en viktig principiell fråga. Det finns andra sätt att bekämpa bruket av tobak än att inskränka på ägande- och immaterialrätten.

Helena Lindahl får på första punkten medhåll av flera riksdagskollegor:

– Det här är en väldigt viktig fråga och det vore farligt på sikt att ändra i grundlagarna om man inte har ett klart mandat. Grundlagarna vårt yttersta författningsskydd för konstitutionen. Det är ju därför vi har ett regelverk för att skydda grundlagarna från kuppartade ändringar fram och tillbaka, säger Ingemar Nilsson (s), ledamot i näringsutskottet.

– Det är en förutsättning att det ska råda stor enighet när det kommer till grundlagsändringar. Inte bara en tradition. Vi har tidigare jobbat över block- och partigränser och jag ser inga skäl att frångå det, säger Carolina Szyber (kd), ordförande i civilutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet.

I slutbetänkandet påpekar Mediegrundlagskommittén att krav på neutrala förpackningar kan hamna i konflikt med bland annat principen om etableringsfrihet samtidigt som det inom kommittén finns olika uppfattningar i sak kring förslaget. En klar majoritet är dock kritisk till den beredningsform och det tillvägagångssätt som har valts från regeringens sida. Det gäller inte minst att tilläggsdirektivet kring neutrala förpackningar inte förberetts noggrant och att kommittén inte fått tillräckligt med vare sig med tid eller underlag för att hantera frågan.

– Grundlagarna är ju lagar som ska upprätthålla andra lagar. För att ändra i dessa krävs det särskilda undantag samt en överenskommelse över blockgränsen. Det är en förutsättning att det som ändras nu även håller för nästa regering, säger Lawen Redar (s), ledamot i justitieutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet.

Emma Rost går till Westander. Folk
Efter sju år lägger Curators of Sweden ned det populära Sverigekontot på Twitter.
Aftonbladet videoutbildar all personal.
Jörgen Gullbrandsson, VD på Readly.
Google är populäraste arbetsgivaren enligt en undersökning utförd av Academic Work
Åre är den kommun där invånarna hyr ut sitt boende mest via Airbnb.
Gullers Grupp har rekryterat den digitala projektledaren Karin Benckert och producenten Pelle Helmstein. Folk
Isabella Löwengrip flyttar sin blogg till Bonnier
Volkswagen startar bildelningstjänst med e-bilar i Berlin som vänder sig till personer som inte vill äga en bil själv.
Pernilla Enebrink går till Westanders Folk
Linda Johansson blir ny marknadsansvarig på Miele i Sverige. Folk
Bonnier Magazines & Brands vill bli Sveriges största koncept- och contentbyrå. Satsningen kommer att ledas av Emelie Grahn och Malin Lundberg Aguilera
TV4 bjuder på en intensiv tv-höst.
Det populära tv-programmet The Grand Tour blir tv-spel. Amazon producerar.
Jesper Dahl blir ny nordisk vd för Viacom.
Andrea Sahlgren lämnar Viacom - går till Nent